Haidakhan.bmpdevimix.jpggurumix.jpghimalaya.jpglogo.pngsunset1.jpgsunset2.jpg

Lingashtakam

Shiva Lingashtakam Mantra

 

Brahma Murari surarchita Lingam

Nirmala bhasita sobhita Lingam

Janmaja dukha vinasaka Lingam

Tat pranamami Sadasiva Lingam

 

Devamuni pravararchita Lingam

Kamadahana karunakara Lingam

Ravana darpa vinasaka Lingam

Tat pranamami Sadasiva Lingam

 

Sarva sugandhi sulepita Lingam

Buddhi vivardhana karana Lingam

Siddha surasura vandita Lingam

Tat pranamami Sadasiva Lingam

 

Kanaka maha mani bhushita Lingam

Paniphati veshtitha shobhita Lingam

Dakshasu yajna vinashana Lingam

Tat pranamami Sadasiva Lingam

 

Kumkuma chandana lepita Lingam

Pankaja hara sushosbhita Lingam

Sanchita papa vinashana Lingam

Tat pranamami Sadasiva Lingam

 

Devaganarchita sevita Lingam

Bhavair bhaktibhi revacha Lingam

Dinakarakoti prabhakara Lingam

Tat pranamami Sadasiva Lingam

 

Ashtadalo pariveshtia Lingam

Sarva samudbhava karana Lingam

Ashtadaridra vinashana Lingam

Tatpranamami Sadashiva Lingam

 

Suraguru suravara pujita Lingam

Suravana pushpa sadarchita Lingam

Paratparam paramatmaka Lingam

Tatpranamami Sadashiva Lingam

 

 

Lingashtakamidam punyam

Yat Pathet Shivasannidhau

Shivalokamavapnoti

Shivena saha modate.

Joomla templates by a4joomla